Whatsapp Ara
Yükleniyor
Kasko

Kişilerin araçlarıyla meydana gelen kazalar da araç kasko sigortası karşı tarafında değil sadece kasko sigortasına sahip olan kişi araçlarının hasarının tazminatını ödemekle yükümlü olmaktadır.
Böylelikle kişilerin araçlarında oluşan tüm hasarların karşılanması sağlanmaktadır. Kasko sigortası kişilerin poliçeye imzanın atılması ve primin ödendiği gün başlar. Prim peşin ödenebildiği gibi
taksitlide ödenmesi mümkün olmaktadır. Araç kasko sigortasının bir yıl geçerlilik süresi bulunması poliçede yazılı olan bir maddedir. Özelikle primim taksitli ödeyecek olan kişilerin taksitlerinin
geciktirmemesi gerekmektedir. Çünkü taksitin 15 gün geçmesi sonucu kasko sigortası devreden çıkar. Kaskonun devreden çıktığı zaman aralığında araç hasar görürse kasko devre dışı kaldığı için sigorta
kişiye herhangi bir tazminat ödemediği bilinene bir gerçektir.
Kişilerin araçlarına harcadıkları maddi külfet az olmadığı için, kişilerin mallarına herhangi bir zarar gelsin istemez. Bu yüzden kişilerin araç kasko sigortası yaptırmaları onların yararına olmaktadır.
Kişilerin kasko sigortalarının yaptıracakları şirketi seçerken oldukça titiz davranmak gerekmektedir. Çünkü kişilerin ekonomik durumları göz önüne alınırken oluşturacakları poliçeye dikkat etmeleri
gerekmektedir. Ama poliçe de oluştururken az para ödemek için seçilen poliçelerinde iyi bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Çünkü ucuz olsun diye yaptırılan birçok poliçe de kişi araçlarının hasar
görmesi sonucu poliçe ortaya çıkacağı için hüsranla karşılaşılan durumla karşılaşmamak için dikkatli bir poliçe oluşturulmaya özen gösterilmelidir.
Kasko için ödenecek olan prim ücretlerin de pek çok indirim alma imkânı bulunmaktadır. Araç kasko sigortasında genellik kişilerin bütçelerini aştığı durumda kişilerin kasko yaptırmaktan vazgeçme
durumların da tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap veren mua_yet sigortaları kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Özellikle poliçede indirim sağlayan bir diğer durum ise hasarsızlık sigortası olmuştur. Bu
durum kişilerin poliçe de %65 e varan indirimler almasını sağlamaktadır. Bayan sürücülerin de bayan oldukları için aldıkları bir indirim vardır. Özellikle sürücülerin ehliyetlerinin 5 yıl ve üstünde olması
durumunda da aktif bir indirim almak mümkün olacaktır. Kişilerin araç sigortası yaptırırken dikkat ettikleri bir diğer koşul ise araçlarının yol da kaldıkların da kasko _rmasının devreye girme durumudur.
Özellikle bu durumda sigorta şirketleri ikiye ayrılmaktadır. Bir ikamet alanında devreye giren bir de ikamet alanı ve alanı olmayan durumlarda devreye giren sigortalar vardır.