Whatsapp Ara
Yükleniyor
Kasko Sigortası

Kasko Sigortası

Kasko sigortası motorlu veya motorsuz kara taşıtlarının (lastik tekerlekli traktör, zirai ekipmanlar vs.) görebileceği zararın giderilebilmesi noktasında, yetkili bir sigorta şirketince yapılan sözleşmeyle taahhüt altına alınmış olmasıdır.
 
Aracın çarpılması, çarpması, çalınması ve yanma veya yakılması durumunda meydana çıkan hasar kasko sigortası şirketi tarafından ödenmektedir.  Bu teminatların yanında özel durumlar göz önüne alınarak, müşteri isteği doğrultusunda ek teminatlar da verilebilmektedir.
 
Hasar ve zarar meydana geldiği anda sigortalı aracın ve olay mahalinin fotoğraflarını çekmesi gerekmektedir. Ayrıca meydana gelen kaza taraflarca veya polis, jandarma tarafından tanzim edilen tutanakla olayın nasıl olduğu aydınlatılmalıdır.
 
Kaza veya hasarla karşılaşan sigortalı mümkünse o an, değilse 5 iş günü içerisinde sigorta ettiren firmaya bildirimde bulunmak zorundadır. Kaza ve hasarla ilgili olarak, tazminat ödemeye borçlu olan firma 15 iş günü içerisinde sigortalıya bilgi vermek zorundadır.
 
Sigorta eden firması ile yapılan sözleşmede karşılıklı yükümlülükler imza altına alınmıştır.
 
Kasko yapan firma tarafından verilen teminatlar ve ödenecek prim miktarı sözleşmede yer almaktadır. Sigorta primleri sigorta şirketinin verdiği teminatlara, aracın durumuna ve sürücünün durumuna bakılarak hesaplanır. Aracın yaşı, marka, modeli ve motor hacmine göre primler hesaplanmaktadır.
 
Kasko sigortası kapsamında verilen taahhütlerin gerçekleşebilmesi için, sigorta ettiren ile sigorta eden firma arasındaki sözleşmenin yükümlülüklerinin gerçekleşmesi gerekir. Sözleşmede yer alan rizikoların gerçekleşmesi halinde hasar veya zarar miktarı için maddi tazminat ödenmesi gerekmektedir. Sözleşmede belirtilen teminatların haricinde sigorta firmasının herhangi bir ödemesi olamayacaktır. Kasko yapan firmaların tazminat ödememesini sağlayan, teminat dışı olan olaylar şunlardır;
 
Ülkede meydana gelen her türlü savaş durumunda, ayaklanma ve isyan durumlarında, askeri operasyonlarda meydana gelen zararlar,
 
Sigorta ettirilen aracın kasko yapıldıktan sonraki zamanlarda araçta yapılan değişim ve modifiyeler sonucunda ortaya çıkabilecek mekanik, elektrik veya elektronik zararlar,
 
Her türlü nükleer yakıtın sızması, yanması ve patlaması gibi durumlarda meydana gelen zararlar,
 
Sigorta şirketi tarafından teminat altına alınan aracın ehliyetsiz bir sürücü tarafından kullanılması halinde meydana gelen zararlar,
 
Kasko yapılan aracın, araç sahiplerinin tanıdıkları veya kendisi tarafından kasten ve bilerek araca verdiği her türlü zararlar,
 
Sigorta ettirilen aracı uyuşturucu madde kullanmış kişiler tarafından kullanılması halinde ortaya çıkan zararlar,
 
Aracın yağsız, donmuş, bakımsız ve çürümesi nedeniyle meydana gelebilecek zararlar,
 
Aracın sözleşmede belirtilen sorunlar dışında, motor veya ekonomik aksamında meydana gelebilecek herhangi bir zarar,
 
Aracın herhangi bir hasar veya zarar sebebiyle bilinçli olmayan kişiler tarafından çekilmesi veya nakledilmesi halinde meydana gelebilecek zararlar,
 
Aracın trafik tescil belgesinde belirtilen yükleme haddinden fazla yük veya yolcu taşıması halinde meydana gelen zararlar,
 
Ülkede meydana gelebilecek terör eylemleri ve sabotaj sonucunda meydana gelen zararları engelleme yolunda yapılacak müdahaleler sonucunda meydana gelen fiziksel, kimyasal, biyolojik etkiler nedeniyle oluşabilecek zararlardır.

 

Kasko da her gün 1 kişiye % 60 özel indirim için formu doldurun!!!